top of page
  • Writer's picturemadászsz

Felhívás a Bayer István Díj és a Veres Ilona Díj jelölésére

A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) felhívást tesz közzé a

Bayer István Díj és a Veres Ilona Díj jelölésére.


Határidő: 2019. szeptember 20.


A Bayer István Díj a drogjelenség történelmi, kulturális, vallási, társadalmi,

egészségügyi, farmakológiai vagy bűnügyi vetületeinek kutatása terén maradandót

alkotó hazai szakember teljesítményének elismerését szolgálja. A díj Bayer István

(1923-2016) professzor emléke előtt tiszteleg, aki a hazai gyógyszerészettudomány

és a kábítószer-ellenőrzés kutatásának nemzetközileg elismert szaktekintélye volt. Ő

volt az Országos Gyógyszerészeti Intézet első igazgatója, ezenkívül Magyarország

képviseletében betöltötte az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának elnöki címét is.

Közismert volt rendkívüli szaktudása és humanisztikus szemlélete, amely tudományos

ismeretterjesztő könyveiben és cikkeiben is megnyilvánult.


A Veres Ilona Díjat a megelőzés, a kezelés, a társadalmi kommunikáció, a

rehabilitáció és az ártalomcsökkentés területén dolgozó, nehéz körülmények között

kiemelkedő és példaértékű teljesítményt nyújtó szakember és/vagy sorstárs segítő

kapja. A díj Veresné Nagy Ilona (1948-2007) emlékének állít emléket, aki a hazai

ártalomcsökkentés egyik úttörőjeként 1995-ben a Drogprevenciós Alapítvány

keretében létrehozta az első magyarországi tűcsere programot. Személye egyet

jelentett az önzetlen segítéssel, a feltétel nélküli szolidaritással, az emberséges, nem-

ítélkező, a drogfogyasztó, a HIV-pozitív, a szexmunkából élő emberek méltóságát


tiszteletben tartó magatartással. Számos később jelentős karriert befutó szakember

mentora volt. A két díjat kétévente egy alkalommal nyújtják át a hazai drogszakma legrangosabb

gyűlésén, a Magyar Addiktológiai Társaság Kongresszusán (legközelebb 2019.

november 28-30. között).


A jelöléseket a kcktmadaszsz@gmail.com email címre lehet benyújtani egy legfeljebb

egy oldal terjedelmű ajánlólevéllel (pdf), amely a jelölt személy teljesítményét írja le

és érdemeit méltatja. Jelölést minden hazai, a drogterületen dolgozó szakember

benyújthat, egy személy egy díjazási fordulóban csak egy jelölést tehet. A jelölésnek

tartalmaznia kell a jelölő és a jelölt nevét, munkahelyét, pozícióját és elérhetőségét

is.

bottom of page